Vacature: Hoofd administratie & personeelzaken m/v

Stichting Regio VVV Hart van Noord-Holland zoekt (1,0 FTE) een hoofd administratie & personeelszaken. Wij zijn opzoek naar een ware teamspeler die compleet zelfstandig op een zeer integere manier zorg draagt voor de financiële administratie en de personeelszaken van de stichting. Je rapporteert aan de directeur-bestuurder en zo nodig treed je hierin ook op richting de Raad van Toezicht. Je biedt onze winkelsupervisors de financiële inzichten die zij nodig hebben om de commerciële doelstelling ruimschoots te halen. Je bent uiterst klantvriendelijk, doch streng. Je zorgt dat al onze partners en wederverkopers keurig op tijd betalen met ene goed gevoel. Je bent een luisterend oor en vertrouwenspersoon voor alle werknemers.

TAKEN:

-   Zorgdragen voor een correcte en efficiënte financiële administratie  
    en boekhouding van de organisatie.
-   Voorbereiden van de begroting en opmaken van winst- en       
    verliesrekeningen en balansen.
-   Zorgdragen voor de uitvoering van de personeelsadministratie en   
    voor een correcte en tijdige verwerking, controle en   
    betaalbaarstelling van salarissen en afdrachten conform CAO.
-   Verzorgen van een klantgerichte debiteuren- en  
    crediteurenadministratie.       
-   Realiseren van de financiële administratie van de onderneming en
    de verslaglegging van de onderneming, op een zodanige wijze dat
    managementinformatie beschikbaar is en rapportages en
    jaarstukken voldoen aan organisatie- en wettelijke voorschriften.
-   Zorgdragen voor implementatie, opvolging en realisatie van het
    beleid.
-   Procesmatig, logistiek en administratief ondersteunen van
    directeur en supervisors.
-   Uitvoeren van praktische werkzaamheden met betrekking tot
    personeelszaken.

KERNACTIVITEITEN:

Mede beheren van de financiële middelen van de onderneming. In dit kader onder meer: analyseren van en adviseren over diverse investeringen, boekwaarden en financiële transacties toetsen en controleren van de juistheid van diverse financiële transacties gerelateerd aan de financiële (beleids)beslissingen van de organisatie bewaken van de uitgaven c.q. budgetten en bespreken hiervan met de directeur-bestuurder controleren van inkomende facturen, coderen t.b.v. de verwerking in de boekhouding en zorgen voor tijdige betaling, voorleggen van betalingsopdrachten aan directeur. Zorgdragen voor het voeren van een crediteurenadministratie en het voorbereiden van het reguliere, bijzondere en elektronische betalingsverkeer doen bewaken van het debiteurenbestand zorgdragen voor de voorraadadministratie beheren van de kas en controleren van de kas van overige afdelingen.

Samenstellen resp. verifiëren, eventueel in samenwerking met de accountant en/of hoofd, van (wettelijk) voorgeschreven overzichten en aangiften van diverse belastingen en fiscale heffingen. Zorgdragen voor de correcte overdracht van verplichte gegevens aan de belastingdienst en andere premie heffende organisaties. Verzorgen van de afdracht van loonbelasting, sociale premies e.d.

WAT KUNNEN WE JE BIEDEN?

-   De mooiste werkplek van Alkmaar, de Waagtoren wordt jouw
    tweede thuis
-   Een flexibele baan waar geen dag hetzelfde is
-   Een goed salaris

SALARISINDICATIE:

-   hoofd administratie & personeelszaken - VVV functieschaal 7/8 -
    vanaf € 2.500

INTERESSE?

-   Stuur voor 23 februari je CV en motivatie naar werkenbij@vvvalkmaar.nl

Top