Der Kinderkäsemarkt, Für Eltern verboten!

Die Corona-Maßnahmen des Kabinetts haben den Bürgermeister- und Stadtrat von Alkmaar veranlasst, die Käsemärkte 2020 abzusagen. Leider ist der Kinderkäsemarkt nur in Niederländische sprache.

Top

De Corona-maatregelen van het Kabinet hebben het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar doen besluiten de eerste kaasmarkt van het seizoen uit te stellen tot 2021.
De eerste kaasmarkt stond gepland op vrijdag 27 maart.

The Cabinet's Corona measures have prompted the mayor and aldermen of Alkmaar to postpone the first cheese market of the season until 2021.
The first cheese market was scheduled for Friday March 27th.

Die Koronamaßnahmen des Kabinetts veranlassten den Bürgermeister und die Gemeinde Alkmaar, den ersten Käsemarkt der Saison auf 2021 zu verschieben.
Der erste Käsemarkt war für Freitag, den 27. März geplant.