Le marché aux fromages pour enfants, interdit aux parents!

Les mesures Corona du cabinet ont incité le conseil du maire et des échevins d'Alkmaar à annuler les marchés du fromage de 2020. Le marché au fromage avec une guide pour des enfants est seulement disponible en langue Néerlandais.

Top

De Corona-maatregelen van het Kabinet hebben het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar doen besluiten de eerste kaasmarkt van het seizoen uit te stellen tot 2021.
De eerste kaasmarkt stond gepland op vrijdag 27 maart.

The Cabinet's Corona measures have prompted the mayor and aldermen of Alkmaar to postpone the first cheese market of the season until 2021.
The first cheese market was scheduled for Friday March 27th.

Die Koronamaßnahmen des Kabinetts veranlassten den Bürgermeister und die Gemeinde Alkmaar, den ersten Käsemarkt der Saison auf 2021 zu verschieben.
Der erste Käsemarkt war für Freitag, den 27. März geplant.